Stiudvalget i Hjarup

Den 22. juni 2004 blev Sporet ved Hjarup Vådområde – et smukt område i Hjarup – åbnet samtidigt med indvielsen af Vejle Amts vådområdeprojekt.
Der var gået mange timers arbejde forud for dette!
Et stiudvalg bestående af naturelskere blev etableret og forestod det store arbejde med at indhente tilladelser hos lodsejerne, at ryde træet, at klippe grene, at lave gangbroer, at lægge sten o.s.v.(Et udvalg som stadig er i arbejdstøjet!)

En tur ad stien på alle tider af året er altid garanti for fine naturoplevelser. Man kan opleve fugle som ænder i stort tal, svaner der søger føde, spor efter ræve, grævlinger og oddere og hvis man er heldig rådyr. Stiens endemål er Søgård Sø, hvor frivillige under kyndig vejledning har bygget et fugletårn.
En del af Sporet går gennem Hjarup by forbi flere historiske steder.

Alt dette og meget mere kan opleves på årlige stiture, som arrangeres af stiudvalget bestående af Laue Lund, Hans Kjeld, Martinus Friis,  Carsten Navne og Gerda Petersen.
Vi samarbejder med Skovtrolden og Naturfredningsforeningen.

Er man tilflytter, er der her mulighed for at stifte bekendtskab med et smukt område af Hjarup.

Sporet ved Hjarup Vådområde
Sti på 5 km

Sporet ved Hjarup Vådområde ligger ca. 8 km sydvest for Kolding ved landsbyen Hjarup.
Den afmærkede rute er ca. 3,5 km + 1,5 km (til Søgård Sø) og starter ved det gamle rensningsanlæg på Fløjbjergvej. På markerne i og omkring vådområdet græsser i sommerhalvåret bl.a. de smukke Salers kvæg

Rutekort/Folder

Sporet ved Hjarup Øst
Sti på 6 km

Turen starter i skellet mellem Østergårdsvej 6 og 8. Her går man langs hækken ned mod skoven og krydser bækken. Man kan parkere ved spejderhuset på Østergårdsvej 10, eller man kan fort-sætte ad Østergårdsvej ud til Præstegårdsskoven.
Her er det muligt at parkere på vendepladsen i starten af skoven.
Ruten er ca. 6 km og løber langs Østergårdsvej, gennem Præstegårdsskoven og tilbage langs Hjarupgårdsvej. Turen er en blanding af asfalt, grusveje, haver, marker og skovstier. Landskabet er åbne marker, hvor man afhængig af årstid kan se diverse afgrøder. Langs Hjarupgårdsvej er der også en del juletræsproduktion. Præstesgårdskoven ligger i kanten af statsskoven Fovslet Skov, som hører under Haderslev Statsskovdistrikt. Skoven er frugtbar løvskov med bøg, eg samt ahorn som de vigtigste træarter.

Rutekort/Folder