Landsbyforeningen

Hjarup Sogns Landsbyforening i Hjarup afholder flere arrangementer i løbet af året. I samarbejde med Spejderne holder vi fastelavnsfest, der arrangeres Skt. Hans fest, og så selvfølgelig Juletræstænding med efterfølgende julehygge.

Udover disse faste og traditionsbundne arrangementer er der 3-4 fællesspisninger om året, ligesom der holdes et kulturelt arrangement.

Som medlem af Landsbyforeningen har du mulighed for at deltage i alle disse arrangementer, og har du en idé til et fællesarrangement er du velkommen til at kontakte landsbyforeningen.

Kontigent
Det koster kun 150 kr. pr. husstand og 75 kr. for pensionister at være medlem af landsbyforeningen.
Betalingen for kontingentet ser vi gerne indbetalt i løbet af April.

Medlemsskabet er en vigtig indtægtskilde for landsbyforeningen, der også driver Mejeriet, og afholder alle udgifter herfor.

Dit medlemsskab af Landsbyforeningen giver dig mulighed at deltage i alle arrangementer, som landsbyforeningen arrangerer.

Indbetaling kan ske på Landsbyforeningens konto i Sydbank
Reg: 7040  Konto 4125141
eller
Mobilepay: 86582
eller
i en kuvert i postkassen hos kasserer Trine Vind, Østergårdsvej 2A i Hjarup.

HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.

Bestyrelsen
Formand: Steen Matschke - 40146777 - steen.matschke@hotmail.com
Næstformand: Reinholdt Rasmussen - 22444111 - mail@mariegaard.eu
Sekretær: Kim Gade-Jensen
Kasserer: Trine Vind
Medlem: Ramona Nehrkorn

Suppleant: Lena Falk
Suppleant: Gerrit Kolk
         

 

Landsbyforeningens oprindelse
af Gerda Pedersen
Lukningen af Hjarup Mejeri, der blev bygget i 1915 og som fungerede som mejeri indtil 1978, blev den direkte anledning til, at Hjarup Sogns Landsbyforening blev stiftet 24. april 1985. Efter lukningen af mejeriet var bygningerne i nogle år ramme om forskellige private erhverv, indtil de blev overtaget af Vamdrup Kommune på en tvangsauktion. Bygningerne var meget forfaldne, og kommunen foreslog at rive de karakteristiske bygninger ned. Dette var Hjarups beboere meget imod, og for at forene og koordinere kræfterne mod nedrivningen dannedes landsbyforeningen.

Det lykkedes, og alle gode frivillige kræfter samledes om renoveringen af Mejeriet, som i dag fremstår som et smukt samlingssted. Hjarup Sogns Landsbyforening købte bygningerne i 2005.

Med bevarelsen af Mejeriet beviste landsbyforeningen, at den tjente sit formål: At virke for landsbysamfundets beståen, trivsel og udvikling. Samt at den kan optræde som talerør for borgerne. Alene eller sammen med landsbyens øvrige foreninger, spejdere, idrætsforening, menighedsråd og skolen har der i de godt 25 år, foreningen har eksisteret, været arrangeret Hjarupdage, kræmmermarkeder, udstillinger, koncerter med adskillige kendte navne, Sankthansaftener, fastelavnsfester og adventsfester. 

I vinterhalvåret holdes der hvert år 3-4 “spis-sammen-aftener” med forskellige grupper som arrangører, og det er ikke ualmindeligt, at 80-90 Hjarupborgere møder op til disse hyggelige aftener. Ligeledes samles i vinterhalvåret grupper af borgere til Café-eftermiddage, ugentlige gymnastiktimer og bridgeaftener.

Hovedparten af disse arrangementer finder sted i og omkring det Gamle Mejeri, hvor den tidligere skummehal er forsamlingssal, som også lejes ud til fester.
Efter sammenlægningen med Kolding Kommune er Hjarup Sogns Landsbyforening blevet en del af Kolding Kommunes Landsbyforum, som arbejder for at sætte landsbyer i fokus. Et ihærdigt arbejde her har ført til dannelsen af en udviklingsgruppe, der arbejder for at skabe udvikling i landsbyen, at gøre opmærksom på hvilke fordele der er i landsbyen og “at sætte Hjarup på landkortet”.

Hjarup rummer så mange værdier, der er værd at værne om og som også i fremtiden bør bevares. Dette sker bedst ved at bruge de mange muligheder, landsbyforeningen lægger frem.