HJARUP KIRKE

Sydvestligt i Hjarup ligger den lille kirke, Sct. Laurentius, som er fra den romanske periode (1100-1250). Koret er bygget af granitkvadre, og skibet, som er af rå kampesten, blev i 1868 forlænget med 5 m. Året 1868 var det store restaureringsår for Hjarup kirke: man tilførte et våbenhus af af røde mursten, koret fik skifertag, og man fornyede gesimser og taggavle.

Sct. Laurentius har intet tårn, men i en utraditionel trækonstruktion hænger kirkeklokken, som er støbt i 1936.

Læs mere på www.hjarupkirke.dk

Præstegården
Næst efter kirken er Hjarup Præstegård den ældste bevarede bygning i Hjarup beliggende lige overfor kirken. Den tidligere præstegård nedbrændte under svenskekrigen, der varede indtil 1660, hvorefter man byggede den nuværende (1692-1702). Byggestilen er typisk for 1600 tallet: bindingsværk af svært tømmer og pudsede teglsten. Den sidste restaurering fandt sted i 1965-1966 efter begæring af Hjarup Menighedsråd, og idag er præstegården fredet i klasse A.

Hent folder om kirken og præstegården.