SKOLE OG INSTITUTIONER

Skanderup-Hjarup Forbundsskole er lokalområdets folkeskole med elever fra børnehaveklassen til 7. klasse. Eleverne kommer fra Gelballe, Skanderup og Hjarup. På skolen er der tre specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse elever kommer fra hele Kolding Kommune – fortrinsvis fra de tidligere Vamdrup og Lunderskov Kommuner.
Skolen omfatter endvidere et skole- og fritidstilbud, Grønnebakken, for elever med vanskeligheder indenfor autismespektret. Eleverne kommer fra hele Kolding Kommune.
Derudover er skolen samlingssted for en mængde aktiviteter i fritiden.
Se mere om Skanderup-Hjarup Forbundsskole.

Omkring og i Hjarup tilbyder institutionerne pasning og aktivering af børn i hhv. Dagplejen, “Trekløveren”, Frilandsbørnehaven Enghøj, “Værestedet Det gode Liv" i Hjarup og SFO'en på Forbundsskolen.
Se mere om børneinstitutionerne i og omkring Hjarup.

Forbundsskolen
Skanderup Ny Friskole
Børneinstitutioner