UDVIKLINGSGRUPPEN
Udviklingsgruppen udsprang fra den gruppe Hjarup borgere, der sammen med repræsentanter fra GBL og på opfordning fra Kolding Kommune arbejdede med Udviklingsplanen  for Hjarup. 
Der er efterfølgende blevet udarbejdet en Strategiplan for Hjarup for det videre udviklingsarbejde for landsbyen og dens borgere.

Udviklingsgruppen arbejder inden for fem hovedområder, som i strategiplanen er defineret som
- Mennesker
- Kultur
- Fysiske rammer
- Erhverv
- Image 

Har du ideer til projekter, eller vil du bidrage med at realisere nogle af de mange projekter, kan du kontakte en af nedenstående personer.
 
Mennesker:
Bodil Høeg, 7559 4770 eller på hoegfamily@profibermail.dk
 
Kultur:
Bodil Høeg, 7559 4770 eller på hoegfamily@profibermail.dk
 
Fysiske rammer:
Lars Lauridsen, lvl@solar.dk
 
Image:
Bodil Høeg, 7559 4770 eller på hoegfamily@profibermail.dk

Erhverv:
Olav Kjeldsen, brobyg@mail.dk