HJARUP SOGNS LANDSBYFORENINGEN
Landbyforeningen i Hjarup kan i år fejre 30 års jubilæum.

I landsbyforeningen arbejder vi fortsat på at lave arrangementer og aktiviteter, der fremmer sammenholdet i landsbyen. Vores fornemmeste opgave er at samle glade landbyboer, styrke fællesskabet i byen, udvikle landsbyen og at drive vores fælles samlingssted 'Mejeriet' og nu også Mejerihaven.
April 2015


LANDSBYFORENINGEN SÆTTER KURSEN og når frivillighed skaber værdi
af formand Mette Løvbom, dec. 2012

For snart to år siden gennemførte Hjarup Landsbyforening et generationsskifte. Igennem flere år havde trofaste og engagerede frivillige trukket læsset, nu var tiden kommet til, at de lidt yngre kræfter måtte tage en tjans. Den nye bestyrelse har lige så stillet arbejdet videre med foreningens projekter og har i en glidende fase fornyet både arbejdsgange og prioritering af opgaver. En lang række værdifulde traditioner er holdt i hævd, og vi nyder stadig glæde af at trække på de erfarne kræfter i byen til både praktiske gøremål og planlægning af arrangementer.
Foreningen arbejder løbende på at udvikle på både arrangementer og tiltag af både kulturel og historisk karakter, ligesom der også lige nu tages de første spæde skridt mod erhvervelse og realisering af Mejerigrundene bag Hjarups samlingspunkt, Mejeriet.
Til foråret tager vi fat i en løbende vedligeholdelse af Mejeribygningen, i første omgang skal vinduerne i begge gavle skiftes. På den lange bane håber vi også at kunne friske stedet op med en omgang lysere farver på væggene, ligesom vi også allerede har drøftet behovet for udskiftning af møblement og øvrig inventar. Vi holder et vågent øje med de puljer, vi med fordel kan søge midler hos og håber således, at vi den vej rundt kan erhverve os lidt kapital til det løbende vedligehold og udvikling af projekter.

Når frivillighed skaber værdi.

En af de ting, vi kan mærke, gør en forskel for os, er den energi, der skabes helt naturligt gennem vores frivillige arbejde. JA, der er en del praktiske gøremål forbundet med bestyrelsesarbejde, men der er til gengæld også en verden af gode oplevelser af en sjælden karakter. Glade børn, borgere og besøgende i Hjarup er et nærværende faktum, de sociale arrangementer skaber både værdi, fællesskab og glæde i hverdagen. Vi mærker også en kæmpe interesse for de traditionelle fællesspisninger, uanset om der er klassiske gule ærter på menuen eller Hjarup runners serverer et hav af lækre, grønne sunde salater. Så trækker det fulde huse. Dejligt.
Her til foråret holder vi igen generalforsamling. Det afstedkommer ofte rokeringer i en bestyrelse, ligesom det også er vigtigt for en bestyrelse, at der er en god håndfuld suppleanter, man kan trække på. Vi, der til dagligt sidder med bestyrelsesarbejdet, kan kun sige YES, kom bare ud af busken, der venter både sjove oplevelser og et fantastisk sammenhold. Det er til gengæld kun dig, der kan sige YES, jeg vil gerne med. Når 2013 har taget sin begyndelse, vil vi påbegynde et hvervearbejde for at tiltrække nye medlemmer. Og vi kan lige så godt male fanden på væggen. Det er først til mølle princippet!
Med det vil vi ønske alle borgere i Hjarup en rigtig god jul og et lykkebringende nytår. Vi ses i 2013.Landsbyforeningens oprindelse
af Gerda Pedersen
Lukningen af Hjarup Mejeri, der blev bygget i 1915 og som fungerede som mejeri indtil 1978, blev den direkte anledning til, at Hjarup Sogns Landsbyforening blev stiftet 24. april 1985. Efter lukningen af mejeriet var bygningerne i nogle år ramme om forskellige private erhverv, indtil de blev overtaget af Vamdrup Kommune på en tvangsauktion. Bygningerne var meget forfaldne, og kommunen foreslog at rive de karakteristiske bygninger ned. Dette var Hjarups beboere meget imod, og for at forene og koordinere kræfterne mod nedrivningen dannedes landsbyforeningen.

Det lykkedes, og alle gode frivillige kræfter samledes om renoveringen af Mejeriet, som i dag fremstår som et smukt samlingssted. Hjarup Sogns Landsbyforening købte bygningerne i 2005.

Med bevarelsen af Mejeriet beviste landsbyforeningen, at den tjente sit formål: At virke for landsbysamfundets beståen, trivsel og udvikling. Samt at den kan optræde som talerør for borgerne. Alene eller sammen med landsbyens øvrige foreninger, spejdere, idrætsforening, menighedsråd og skolen har der i de godt 25 år, foreningen har eksisteret, været arrangeret Hjarupdage, kræmmermarkeder, udstillinger, koncerter med adskillige kendte navne, Sankthansaftener, fastelavnsfester og adventsfester.  

I vinterhalvåret holdes der hvert år 3-4 “spis-sammen-aftener” med forskellige grupper som arrangører, og det er ikke ualmindeligt, at 80-90 Hjarupborgere møder op til disse hyggelige aftener. Ligeledes samles i vinterhalvåret grupper af borgere til Café-eftermiddage, ugentlige gymnastiktimer og bridgeaftener.

Hovedparten af disse arrangementer finder sted i og omkring det Gamle Mejeri, hvor den tidligere skummehal er forsamlingssal, som også lejes ud til fester. 
Efter sammenlægningen med Kolding Kommune er Hjarup Sogns Landsbyforening blevet en del af Kolding Kommunes Landsbyforum, som arbejder for at sætte landsbyer i fokus. Et ihærdigt arbejde her har ført til dannelsen af en udviklingsgruppe, der arbejder for at skabe udvikling i landsbyen, at gøre opmærksom på hvilke fordele der er i landsbyen og “at sætte Hjarup på landkortet”.

Hjarup rummer så mange værdier, der er værd at værne om og som også i fremtiden bør bevares. Dette sker bedst ved at bruge de mange muligheder, landsbyforeningen lægger frem.
Kalender
Arrangementer i Landsbyforeningen
Kontingent
Hjarup Mejeri
Bestyrelsen