Kontingent 

For året sæsonen 2015/2016  koster det kun 150 kr. pr. husstand,
og 75 kr. for pensionister at være medlem af landsbyforeningen.

Medlemsskabet er en vigtig indtægtskilde for landsbyforeningen, der også driver Mejeriet, og afholder alle udgifter herfor.

Dit medlemsskab af Landsbyforeningen giver dig mulighed at deltage i alle arrangementer, som landsbyforeningen arrangerer.

Indbetaling kan ske på Landsbyforeningens konto i Sydbank
Reg: 7040  Konto 4125141

eller i en kuvert i postkassen hos kasserer Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5 i Hjarup.

HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.


Kalender
Arrangementer i Landsbyforeningen
Kontingent
Hjarup Mejeri
Bestyrelsen