Kom til generalforsamling i Landsbyforeningen den 28. april
Der indkaldes til
G e n e r a l f o r s a m l i n g

for Hjarup Sogns Landsbyforening
tirsdag, den 28. april 2015 kl. 19.00
på Hjarup Mejeri

Dagsorden

1. Velkomst ved formand
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent og referent
4. Formandens beretning
5. Gennemgang af regnskab
6. Kontingent 2015
7. Beretning fra Mejeriet
8. Indkomne forslag*
9. Valg til bestyrelsen. 3 bestyrelsesposter skal besættes og
2 nye suppleanter skal vælges
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og kringle.

Vi håber på at se rigtig mange af jer.

På gensyn.
* Forslag kan sendes til formand Bent Paagaard
på mail bent.pp@live.dk
senest 10 dage før generalforsamlingen


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Facebook og mail-liste
Stitur til Fovsletgård
Skt. Hans aften i solskin
Kryds i kalenderen - grillaften 14. august.
Skt. Hans i Hjarup 2015 i Mejerihaven
Billeder fra Arbejdsdagen i Mejerihaven
Loppemarked 20. juni_1
Vindernumre - Lotteri fra Sportsfesten 2015
Arbejdsdag på Mejeriet
Sportsfesten 2015
Foredrag om akupunktur og magnetterapi
Fodboldstævne for børn ved Sportsfesten
Trafikale forhold - få indflydelse
Stitur den 17.4.
Motionsløb ved sportsfesten
Generalforsamling Landsbyforeningen 2015
Loppemarked 20. juni
Afskedsreception 1. marts
Generaldorsamling Spejderne
Generalforsamling SHIF
Fastelavn 2015
Vintermarch 8. februar 2015
Lejlighed til leje i Hjarup
Skal Hjarup være energirigtig landsby
SPIS SAMMEN 20-01-2015