Skal Hjarup være energirigtig landsby? Hør og læs mere herom 
Energirigtig landsby – (omtalt i Budstikken okt. & dec.)

Der har været afholdt orienteringsmøder om emnet i Skanderup og
Vester Nebel. Fremmødet har ikke været som forventet, hvorfor det
er besluttet at stoppe med disse borgermøder.

Hjarup er dog stadig i spil, da vi allerede har været meldt til fra start.
Vi skal blot have samlet en gruppe af interesserede, der kan skabe
aktivitet om emnet i landsbyen.

Denne gruppe bliver inviteret til et møde på forvaltningen, hvor vi så
udveksler info og idéer om forhold og muligheder i Hjarup.
Det videre forløb aftales her.

Derfor – hvis vi her i Hjarup vil have et borgermøde om hvordan
vi gør vores boliger energirigtige, er det nu vi skal samle gruppen.

Er du interesseret i at være med, så kontakt mig inden 17. januar 2015.

Birgit Jørgensen bj.hjarup@gmail.com
Østergårdsvej 12 tlf. 75 59 40 54
Landsbyrepræsentant
i Kontaktforum

_________________________________________________________ 


Baggrund for projektet ”Energirigtig landsby”

Regeringen har et mål om et fossilfrit Danmark i 2050.
Inden 2035 skal opvarmning af din bolig konverteres, hvis du i dag
har olie, koks, eller gas som opvarmningskilde.

Region Syddanmark, de syddanske kommuner, de største energi-
selskaber og repræsentanter for virksomheder har igangsat projektet
”Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark”.
Projektet skal fremme omstillingen til produktion og forbrug af vedvarende
energi og er støttet af Energistyrelsen.

Et del af dette projekt er ”Energi til dig og din landsby” som der netop nu
arbejdes med i trekantsområdet. Her afholder kommunerne, i samarbejde
med TreFor, informationsmøder i valgte landsbyer. På møderne bliver der
præsenteret mulige fremtidsløsninger og i tæt samarbejde med landsbyboerne
fundet frem til løsninger der gør landsbyen og boligerne energirigtige.

Hjarup har fået mulighed for at være med i projektet og informationsmødet
her i landsbyen bliver afholdt først i det nye år (nøjagtigt tidspunkt meldes ud).
På mødet vil der være mulighed for at søge om et energitjek af sin bolig.
Facebook og mail-liste
Stitur til Fovsletgård
Skt. Hans aften i solskin
Kryds i kalenderen - grillaften 14. august.
Skt. Hans i Hjarup 2015 i Mejerihaven
Billeder fra Arbejdsdagen i Mejerihaven
Loppemarked 20. juni_1
Vindernumre - Lotteri fra Sportsfesten 2015
Arbejdsdag på Mejeriet
Sportsfesten 2015
Foredrag om akupunktur og magnetterapi
Fodboldstævne for børn ved Sportsfesten
Trafikale forhold - få indflydelse
Stitur den 17.4.
Motionsløb ved sportsfesten
Generalforsamling Landsbyforeningen 2015
Loppemarked 20. juni
Afskedsreception 1. marts
Generaldorsamling Spejderne
Generalforsamling SHIF
Fastelavn 2015
Vintermarch 8. februar 2015
Lejlighed til leje i Hjarup
Skal Hjarup være energirigtig landsby
SPIS SAMMEN 20-01-2015