Indkaldelse til generalforsamling 24. februar 2015
 www.hjarup.gruppesite.dk
Generalforsamling 2015       
 
”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe” samt den selvejende institution ”Hjarup Spejdercenter” afholder Tirsdag den 24. februar  kl. 19.30, fælles generalforsamling i spejdercentret på Østergårdsvej i Hjarup.
 
Den fælles dagsorden:
 
1       Valg af dirigent
2       Aflæggelse af beretning for ”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe”
3       Aflæggelse af beretning for ”Hjarup Spejdercenter”
4       Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag
Indkomne forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før general forsamlingen på tonnes2300@gmail.com.
-        Vedtægtændring huset
-        Fastsættelse af Kontigent
 
5       Gennemgang og godkendelse af regnskaber
a.      Hjarup Gruppens regnskab- KFUM spejderne
b.     Hjarup spejdercenters regnskab
 
6       Valg af forældrerepræsentanter i grupperådet for ”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe”
- Bent Poulsen          -  genopstiller ikke
- Uwe Frank Jessen    - Modtager genvalg
 
Suppelanter
 
7       Valg til institutionen ”Hjarup Spejdercenter”
- Poul Fris               - genopstiller ikke
- Suppleant, Olav Kjeldsen ( modtager genvalg )
 
8       Valg af revisorer for ”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe”
a.      På valg er:
- Jens Holdt (modtager genvalg)
9       Valg af revisor for ”Hjarup Spejdercenter”
a.      På valg er:
- Knud Svendsen  ( modtager genvalg )
10   Eventuelt
 
 
Ekstraordinær
Generalforsamling i Hjarup Spejdercenter
 
D. 26 februar efter den ordinær generalforsamling.
 
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægtsændringer.
 
Facebook og mail-liste
Stitur til Fovsletgård
Skt. Hans aften i solskin
Kryds i kalenderen - grillaften 14. august.
Skt. Hans i Hjarup 2015 i Mejerihaven
Billeder fra Arbejdsdagen i Mejerihaven
Loppemarked 20. juni_1
Vindernumre - Lotteri fra Sportsfesten 2015
Arbejdsdag på Mejeriet
Sportsfesten 2015
Foredrag om akupunktur og magnetterapi
Fodboldstævne for børn ved Sportsfesten
Trafikale forhold - få indflydelse
Stitur den 17.4.
Motionsløb ved sportsfesten
Generalforsamling Landsbyforeningen 2015
Loppemarked 20. juni
Afskedsreception 1. marts
Generaldorsamling Spejderne
Generalforsamling SHIF
Fastelavn 2015
Vintermarch 8. februar 2015
Lejlighed til leje i Hjarup
Skal Hjarup være energirigtig landsby
SPIS SAMMEN 20-01-2015