Generalforsamling i SHIF den 18. februar 2015
Generalforsamling i SHIF
onsdag den 18.02.2015  kl. 19:00
på Forbundsskolen
Dagsorden ifølge lovene §4 stk. 8:
 
1.) Valg af dirigent
2.) Valg af stemmetæller
3.) Aflæggelse af beretninger og regnskab
    * Formandens beretning
    * Revideret regnskab v. kassereren
    * Udvalgsformændenes beretning
4.) Behandling af indkomne forslag
5.) Valg til bestyrelsen i henhold til §4 stk. 2
    * Valg til bestyrelsen
    * Valg som suppleant 
6.) Valg af revisor i henhold til §4 stk.2 
7) Eventuelt

Ifølge lovene §4 stk.5 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Formand for SHIF:
Connie Navne, Østergårdsvej 16, Hjarup, 6580 Vamdrup
Facebook og mail-liste
Stitur til Fovsletgård
Skt. Hans aften i solskin
Kryds i kalenderen - grillaften 14. august.
Skt. Hans i Hjarup 2015 i Mejerihaven
Billeder fra Arbejdsdagen i Mejerihaven
Loppemarked 20. juni_1
Vindernumre - Lotteri fra Sportsfesten 2015
Arbejdsdag på Mejeriet
Sportsfesten 2015
Foredrag om akupunktur og magnetterapi
Fodboldstævne for børn ved Sportsfesten
Trafikale forhold - få indflydelse
Stitur den 17.4.
Motionsløb ved sportsfesten
Generalforsamling Landsbyforeningen 2015
Loppemarked 20. juni
Afskedsreception 1. marts
Generaldorsamling Spejderne
Generalforsamling SHIF
Fastelavn 2015
Vintermarch 8. februar 2015
Lejlighed til leje i Hjarup
Skal Hjarup være energirigtig landsby
SPIS SAMMEN 20-01-2015