Invitation til generalforsamling den 26.2. 2014
Vi afholder den årlige generalforsamling i Aulaen på
Forbundsskolen på onsdag den 26.02.2014 fra kl 19:00
 
Dagsorden ifølge lovene §4 stk.8
 Generalforsamlingen finder sted med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Aflæggelse af
• Formandens beretning
• Reviderede regnskab
• Udvalgsformændenes beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse i henhold til §4 stk.2
 6. Valg af revisor i henhold til §4 stk.2
 7. Evt.
 
Ifølge lovene §4 stk.5 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Formand for SHIF: Connie Navne, Østergårdsvej 16, Hjarup, 6580 Vamdrup
 
 Forældre til børn under 16 år har stemmeret på deres barns vegne
 
 Vel mødt
 Bestyrelsen i SHIF
Facebook og mail-liste
Fremlysning af kat
Billetsalg åben til Vestre Jazzværk
Julehygge med julemanden
De 9 læsninger
Nytårsløbet 2014
Landsbypuljen 2015
Persillesovsen var så god
Tak til alle sponsorer
Spejdernes Julestue
Julehygge
OLD SCHOOL Spis sammen
Spis sammen med KREA Klubben
Pengegaver
Dortes dagpleje
Privat dagpleje
Spis sammen
Indvielse af spejdernes bålhytte
Efterlysning
Indvielse med manér
Spejder opstart
Sand, sand, sand
Tur i Svanemosen
Arbejdsdag på mejeriet2014
Grill aften 2014
Skt. Hans i Hjarup_1
Indvielse af legepladsen
Arbejdsdag på mejeriet 10-08-2014
Søg om tilskud til bygningsfornyelse
Trækningsliste Sportsfesten 2014
Nye danske kartofler og jordbær
Skt. Hans i Hjarup
Hygge ved stoppestedet
Træer i Mejerihaven
Sportsfesten 2014
Ponydag
1864 Udstilling på Forbundsskolen
Budstikken - invitation til generalforsamling den
Hjarup Runners Motionsløb
Ren by - forårsrengøring af Hjarup_1
Ren by - forårsrengøring af Hjarup
Værestedet
Generalforsamling Landsbyforeningen 2014
Fastelavn i Hjarup
Generalforsaling Skanderup Hjarup Idrætsforening
Generalforsamling Spejder 2014
Legeplads barameter
Spis sammen 14-01-2014
Sydtrafik - flex tur
Vintermarch
Børnehaven - regøringshjælp