Værestedet i Hjarup
Værestedet i Hjarup har eksisteret i snart 6 år, men nu er det desværre ved at være slut.
 
Den nye skolereform betyder længere skoletid for børnene, og dermed reduceres behovet for at kunne komme i Værestedet. Vi har i dag åbent på alle skoledage fra kl. 13-17. Efter sommerferien må vi forvente, at børnene først får fri ved 15-tiden eller måske endda senere nogle dage, og så er det ikke sandsynligt at se mange børn i Værestedet.
 
Behovet for Værestedet som vi har set det ændrer sig dermed, og som konsekvens har Kolding Kommune indregnet nogle besparelser i budgettet for Værestederne. For vort vedkommende vil det formentlig betyde, at vi mister godt 50.000 kr. i tilskud allerede fra næste skoleår, og dermed er der ikke økonomisk mulighed for at videreføre Værestedet i Hjarup.
 
Vi kender endnu ikke de konkrete tal, men Kommunen har anbefalet os at opsige vore forpligtelser nu, for vort vedkommende vor medarbejder Arne, lokaler og forsikringer, hvilket vi har gjort. Værestedet lukker derfor med udgangen af maj måned, men vi håber på fuld opbakning frem til sidste dag.
 
Det har været en fornøjelse at arbejde med stedet og de mange gode mennesker omkring det, og vi fra bestyrelsen skal hermed sende en stor tak til børn og forældre, og alle Jer der har gjort en indsats for Værestedet. Nu skal vi have fundet nogen der kan overtage spillemaskiner, computere, spil m.v., der tilhører Værestedet. I henhold til vedtægterne skal eventuelle overskydende midler tilfalde ungdomsarbejdet i Skanderup Hjarup IF.
 
Gode ideer til fortsat anvendelse af Værestedets aktiver modtages gerne. Såfremt nogen ønsker at etablere nye aktiviteter i lokalerne skal man være opmærksom på, at der skal betales husleje, el og varme. Oplysninger herom kan fås hos direktør for ejendomsselskabet, Jens Holdt, på telefon 7559 4001.
 
Værestedet i Hjarup
Lars Høeg
Formand
Mobil 40 13 42 39
Facebook og mail-liste
Fremlysning af kat
Billetsalg åben til Vestre Jazzværk
Julehygge med julemanden
De 9 læsninger
Nytårsløbet 2014
Landsbypuljen 2015
Persillesovsen var så god
Tak til alle sponsorer
Spejdernes Julestue
Julehygge
OLD SCHOOL Spis sammen
Spis sammen med KREA Klubben
Pengegaver
Dortes dagpleje
Privat dagpleje
Spis sammen
Indvielse af spejdernes bålhytte
Efterlysning
Indvielse med manér
Spejder opstart
Sand, sand, sand
Tur i Svanemosen
Arbejdsdag på mejeriet2014
Grill aften 2014
Skt. Hans i Hjarup_1
Indvielse af legepladsen
Arbejdsdag på mejeriet 10-08-2014
Søg om tilskud til bygningsfornyelse
Trækningsliste Sportsfesten 2014
Nye danske kartofler og jordbær
Skt. Hans i Hjarup
Hygge ved stoppestedet
Træer i Mejerihaven
Sportsfesten 2014
Ponydag
1864 Udstilling på Forbundsskolen
Budstikken - invitation til generalforsamling den
Hjarup Runners Motionsløb
Ren by - forårsrengøring af Hjarup_1
Ren by - forårsrengøring af Hjarup
Værestedet
Generalforsamling Landsbyforeningen 2014
Fastelavn i Hjarup
Generalforsaling Skanderup Hjarup Idrætsforening
Generalforsamling Spejder 2014
Legeplads barameter
Spis sammen 14-01-2014
Sydtrafik - flex tur
Vintermarch
Børnehaven - regøringshjælp