Generalforsamling tirsdag 25. februar 2014 - Invitation
       
www.spejdernet.dk/hjarup
Generalforsamling 2014       
 
”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe” samt den selvejende institution ”Hjarup Spejdercenter” afholder Tirsdag den 25 februar  kl. 19.30, fælles generalforsamling i spejderhuset på Østergårdsvej.
 
Den fælles dagsorden:
 
1       Valg af dirigent
2       Aflæggelse af beretning for ”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe”
3       Aflæggelse af beretning for ”Hjarup Spejdercenter”
4       Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag
Indkomne forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før general forsamlingen på lto@bitmanmail.dk
 
5       Gennemgang og godkendelse af regnskaber
a.      Hjarup Gruppens regnskab- KFUM spejderne
b.     Hjarup spejdercenters regnskab
 
6       Valg af forældrerepræsentanter i grupperådet for ”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe”
- Lene Tonnesen  (modtager genvalg)
- Gitte Husfeldt    - genopstiler ikke
- Malene               -genopstiller ikke
 Suppelant
Jette Christiansen ( modtager genvalg )
Morten Højsager ( Modtager genvalg )
Lone Visbech Madsen  
7       Valg til institutionen ”Hjarup Spejdercenter”
- Erik Sørensen ( modtager genvalg )
- Suppleant, Olav Kjeldsen ( modtager genvalg )
 
8       Valg af revisorer for ”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe”
a.      På valg er:
- Jens Holdt (modtager genvalg)
- Carlo Jensen (modtager genvalg)
9       Valg af revisor for ”Hjarup Spejdercenter”
a.      På valg er:
- Knud Svendsen  ( modtager genvalg )
10   Eventuelt
Facebook og mail-liste
Fremlysning af kat
Billetsalg åben til Vestre Jazzværk
Julehygge med julemanden
De 9 læsninger
Nytårsløbet 2014
Landsbypuljen 2015
Persillesovsen var så god
Tak til alle sponsorer
Spejdernes Julestue
Julehygge
OLD SCHOOL Spis sammen
Spis sammen med KREA Klubben
Pengegaver
Dortes dagpleje
Privat dagpleje
Spis sammen
Indvielse af spejdernes bålhytte
Efterlysning
Indvielse med manér
Spejder opstart
Sand, sand, sand
Tur i Svanemosen
Arbejdsdag på mejeriet2014
Grill aften 2014
Skt. Hans i Hjarup_1
Indvielse af legepladsen
Arbejdsdag på mejeriet 10-08-2014
Søg om tilskud til bygningsfornyelse
Trækningsliste Sportsfesten 2014
Nye danske kartofler og jordbær
Skt. Hans i Hjarup
Hygge ved stoppestedet
Træer i Mejerihaven
Sportsfesten 2014
Ponydag
1864 Udstilling på Forbundsskolen
Budstikken - invitation til generalforsamling den
Hjarup Runners Motionsløb
Ren by - forårsrengøring af Hjarup_1
Ren by - forårsrengøring af Hjarup
Værestedet
Generalforsamling Landsbyforeningen 2014
Fastelavn i Hjarup
Generalforsaling Skanderup Hjarup Idrætsforening
Generalforsamling Spejder 2014
Legeplads barameter
Spis sammen 14-01-2014
Sydtrafik - flex tur
Vintermarch
Børnehaven - regøringshjælp