Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00
Der indkaldes til
G e n e r a l f o r s a m l i n g
for Hjarup Sogns Landsbyforening
onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00
på Hjarup Mejeri
Dagsorden

1. Velkomst ved formand
2. Valg af stemmetællere 
3. Valg af dirigent og referent
4. Formandens beretning
5. Gennemgang af regnskab v/kasserer Gitte Ferslev
6. Kontingent 2014
7. Beretning fra Mejeriet v/Bent Poulsen, regnskab v/Bodil Høeg
8. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
9. Valg til bestyrelsen. Mette Løvbom udtræder pga. flytning, Gitte Ferslev, der ikke ønsker genvalg og Bodil Høeg, der modtager genvalg. Begge suppleanter afgår i henhold til vedtægterne.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og kage.

Vi håber på at se rigtig mange af jer.

På gensyn.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Facebook og mail-liste
Fremlysning af kat
Billetsalg åben til Vestre Jazzværk
Julehygge med julemanden
De 9 læsninger
Nytårsløbet 2014
Landsbypuljen 2015
Persillesovsen var så god
Tak til alle sponsorer
Spejdernes Julestue
Julehygge
OLD SCHOOL Spis sammen
Spis sammen med KREA Klubben
Pengegaver
Dortes dagpleje
Privat dagpleje
Spis sammen
Indvielse af spejdernes bålhytte
Efterlysning
Indvielse med manér
Spejder opstart
Sand, sand, sand
Tur i Svanemosen
Arbejdsdag på mejeriet2014
Grill aften 2014
Skt. Hans i Hjarup_1
Indvielse af legepladsen
Arbejdsdag på mejeriet 10-08-2014
Søg om tilskud til bygningsfornyelse
Trækningsliste Sportsfesten 2014
Nye danske kartofler og jordbær
Skt. Hans i Hjarup
Hygge ved stoppestedet
Træer i Mejerihaven
Sportsfesten 2014
Ponydag
1864 Udstilling på Forbundsskolen
Budstikken - invitation til generalforsamling den
Hjarup Runners Motionsløb
Ren by - forårsrengøring af Hjarup_1
Ren by - forårsrengøring af Hjarup
Værestedet
Generalforsamling Landsbyforeningen 2014
Fastelavn i Hjarup
Generalforsaling Skanderup Hjarup Idrætsforening
Generalforsamling Spejder 2014
Legeplads barameter
Spis sammen 14-01-2014
Sydtrafik - flex tur
Vintermarch
Børnehaven - regøringshjælp