TUR I SVANEMOSEN 21. august 2014 
Hvordan har Svanemosen
udviklet sig?
 
Det kan vi få noget at vide om, hvis vi tager med på en aftentur i Svanemosen torsdag den 21. august.
 
Her vil Laue Lund, Hjarup delagtiggøre os i mosens historie og på turen rundt fortælle os om, hvad vi ser. - Laue Lund har gennem mange år beskæftiget sig med mosens historie og har meget at fortælle.
 
Svanemosen blev for omkring 10 år siden ført tilbage til en højmose.
Før i tiden blev der gravet meget tørv i mosen, og der kan stadig tydelige spor efter den intense tørvegravning under 2. verdenskrig. Den store sø i midten af mosen er f.eks. opstået som et resultat af tørvegravningen. - Dele af Svanemosen er henlagt til urørt skov, som med tiden bliver naturskov. Ellers er store dele af mosen præget af krat.
 
På turen den 21. august, som starter ved P-pladsen ved Svanemosevej klokken 19.00, går vi en tur rundt om den føromtalte sø fra tørvegravningens tid og ligt ind i ”den vilde skov”.
 
Der hører også kaffe/te  med til sådan en tur, så husk at medbringe den! Vi vil finde et sted at nyde den ved søen.
 
Vi håber på godt vejr til denne spændende aftentur, som alle både i og udenfor Hjarup er meget velkomne til at deltage i.
 
På stiudvalgets vegne
Gerda Petersen.Vi mødes på parkeringspladsen fra Svanemosevej (se P med rød cirkel om) 


Facebook og mail-liste
Fremlysning af kat
Billetsalg åben til Vestre Jazzværk
Julehygge med julemanden
De 9 læsninger
Nytårsløbet 2014
Landsbypuljen 2015
Persillesovsen var så god
Tak til alle sponsorer
Spejdernes Julestue
Julehygge
OLD SCHOOL Spis sammen
Spis sammen med KREA Klubben
Pengegaver
Dortes dagpleje
Privat dagpleje
Spis sammen
Indvielse af spejdernes bålhytte
Efterlysning
Indvielse med manér
Spejder opstart
Sand, sand, sand
Tur i Svanemosen
Arbejdsdag på mejeriet2014
Grill aften 2014
Skt. Hans i Hjarup_1
Indvielse af legepladsen
Arbejdsdag på mejeriet 10-08-2014
Søg om tilskud til bygningsfornyelse
Trækningsliste Sportsfesten 2014
Nye danske kartofler og jordbær
Skt. Hans i Hjarup
Hygge ved stoppestedet
Træer i Mejerihaven
Sportsfesten 2014
Ponydag
1864 Udstilling på Forbundsskolen
Budstikken - invitation til generalforsamling den
Hjarup Runners Motionsløb
Ren by - forårsrengøring af Hjarup_1
Ren by - forårsrengøring af Hjarup
Værestedet
Generalforsamling Landsbyforeningen 2014
Fastelavn i Hjarup
Generalforsaling Skanderup Hjarup Idrætsforening
Generalforsamling Spejder 2014
Legeplads barameter
Spis sammen 14-01-2014
Sydtrafik - flex tur
Vintermarch
Børnehaven - regøringshjælp